SONPPCAN Child Rights
so
uk
nl

Welkom

Stichting Somali Network for Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect (SONPPCAN). Een Somalisch netwerk ter preventie en bescherming van kinderen tegen mishandeling en verwaarlozing.

SONPPCAN is een Somalische kinderrechtenorganisatie die sinds 2004 ook in Nederland actief is.

SONPPCAN zet zich in voor de rechten van kinderen, in het bijzonder Somalische en vluchtelingenkinderen, voor wie kinderrechten niet vanzelfsprekend zijn.

Doel is de bescherming van kinderen, verbetering van hun positie en het voorkomen van verwaarlozing en kindermishandeling. Daaronder vallen ook schadelijke traditionele praktijken (STP) zoals meisjesbesnijdenis en gedwongen (kinder)huwelijken. Centraal staan de veiligheid en de lichamelijke integriteit van het kind.

SONPPCAN zet in op gedragsverandering en maakt gebruik van alle middelen die haar ter beschikking staan, van lobby tot advocacy en van projecten tot trainingen en workshops.

Een voorbeeld van een SONPPCAN project is Barbaarin, een preventief interventieprogramma voor Somalische ouders in eigen taal en cultuur, met als doel voorkomen van kindermishandeling.

SONPPCAN functioneert als vraagbaak voor zowel ouders als maatschappelijke organisaties en Nederlandse overheden. Ook vervult de organisatie een brugfunctie tussen ouders en instanties om culturele verschillen te helpen slechten.

Actueel

Vragenlijst: keuzevrijheid
Vanaf 21 maart start er een nieuwe campagne vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en haar samenwerkingspartners. Deze campagne heet ‘praten over jouw keuzes’ en gaat over keuzevrijheid  |  lees meer »

meer nieuws »

Projecten & Activiteiten

Barbaarin: Somalische kinderen in de knel
Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen en vinden opvoeden in Nederland lastig. Hun kinderen hebben ondertussen moeite met het leven tussen twee culturen. Daarom heeft Stichting SONPPCAN project Barbaarin ontwikkeld, ee...  |  lees meer »

meer projecten »

Video