SONPPCAN Child Rights
nl

Over SONPPCAN: Aanpak en Werkwijze


Centraal binnen de aanpak van SONPPCAN staat vergroten van kennis en gedragsverandering. Daarom wordt met veel partijen samengewerkt en is de rol van zelforganisaties cruciaal.

De aanpak van schadelijke traditionele praktijken wordt bezien vanuit breder perspectief.

In de Somalische gemeenschap worden er in toenemende mate discussies gevoerd over gevoelige onderwerpen zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, eergerelateerde geweld. Geweldsvormen die internationaal aangeduid worden met de term schadelijke traditionele praktijken (STP).

Nog altijd blijken vastgeroeste ideeën en opvattingen over o.a. de rollen van mannen en vrouwen een obstakel voor noodzakelijke verandering. Hoe breng je hier verandering in en hoe kunnen professionals die verandering ondersteunen?

Dat is waar de projecten van SONPPCAN veelal om draaien. De ontwikkeling van binnenuit en van onderop, het vergroten van bewustwording, het bespreekbaar maken van deze onderwerpen en het aanhaken bij de veranderkracht vanuit de gemeenschap. Daarnaast gaat het om de ondersteuning en het stimuleren van het proces van buitenaf door o.a. professionals.

Actueel

Vragenlijst: keuzevrijheid
Vanaf 21 maart start er een nieuwe campagne vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en haar samenwerkingspartners. Deze campagne heet ‘praten over jouw keuzes’ en gaat over keuzevrijheid  |  lees meer »

meer nieuws »

Projecten & Activiteiten

Barbaarin: Somalische kinderen in de knel
Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen en vinden opvoeden in Nederland lastig. Hun kinderen hebben ondertussen moeite met het leven tussen twee culturen. Daarom heeft Stichting SONPPCAN project Barbaarin ontwikkeld, ee...  |  lees meer »

meer projecten »

Video