SONPPCAN Child Rights
nl

SONPPCAN: Wat Doen Wij?

Stichting Somali Network for Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect (SONPPCAN). Een Somalisch netwerk ter preventie en bescherming van kinderen tegen mishandeling en verwaarlozing.

SONPPCAN probeert haar doelstellingen te bereiken door o.a.:

  • Organisatie van workshops voor Somalische ouders en maatschappelijke organisaties in Nederland die te maken hebben met schending van kinderrechten;
  • Training voor ouders met oog op gedragsverandering;
  • Training van professionals om met oog op culturele verschillen optimaal te communiceren met ouders over kinderrechten ter preventie van kindermishandeling en verwaarlozing;
  • Lobby om deze issues bij overheden, instanties en gemeenschappen op de kaart te zetten en advocacy;
  • Ontwikkelen van projecten rond kinderrechten en opvoeding, zoals Project Caraweelo (aanpak schadelijke traditionele praktijken vanuit een breder perspectief), Project Barbaarin "Somalische kinderen in de knel" en Caraweelo Young, gericht op jongeren.
  • Functioneren als vraagbaak voor Somalische ouders en Nederlandse maatschappelijke organisaties, vervullen van een brugfunctie tussen verschillende betrokken partijen.

Actueel

Vragenlijst: keuzevrijheid
Vanaf 21 maart start er een nieuwe campagne vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en haar samenwerkingspartners. Deze campagne heet ‘praten over jouw keuzes’ en gaat over keuzevrijheid  |  lees meer »

meer nieuws »

Projecten & Activiteiten

Barbaarin: Somalische kinderen in de knel
Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen en vinden opvoeden in Nederland lastig. Hun kinderen hebben ondertussen moeite met het leven tussen twee culturen. Daarom heeft Stichting SONPPCAN project Barbaarin ontwikkeld, ee...  |  lees meer »

meer projecten »

Video