SONPPCAN Child Rights
uk
nl

Over SONPPCAN: Geschiedenis en Achtergrond


SONPPCAN staat voor Stichting Somali Network for Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect en is een humanitaire organisatie met de focus op kinderrechten.

Opgericht in 1989 in Mogadishu, Somalië was het doel de verbetering van de levensomstandigheden van Somalische kinderen, voorkomen van mishandeling, misbruik en verwaarlozing van kinderen in Somalië en het bieden van bescherming.

Door de burgeroorlog in Somalië werd normaal opereren eind jaren '80 onmogelijk. Tijdens de laatste bijeenkomsten die in paniek plaatsvonden, werd duidelijk dat de behoeften van kinderen niet zouden afnemen. Integendeel, ze zouden alleen maar toenemen in de nieuwe realiteit van vernietigen, moorden en vluchten. Kinderen en vrouwen blijken immers het meest kwetsbaar bij dergelijke nationale tragedies.

Voor SONPPCAN had de burgeroorlog grote gevolgen. Zoals vrijwel alle inwoners van Somalië moesten ook de stafleden en de raad individueel zien te overleven. Dat deden ze door telkens te verhuizen naar veiliger oorden als de mogelijkheid zich voordeed. Voorzieningen en bezittingen van de organisatie konden niet worden beschermd. Het was dan ook onmogelijk om waar dan ook in het land kantoor te voeren. Veel Somaliërs vertrokken en vestigden zich in andere delen van de wereld. Binnen deze Somalische diaspora zijn werk en doelstellingen van SONPPCAN onverminderd actueel.

SONPPCAN heeft inmiddels dependances in verschillende westerse landen met grote gemeenschappen Somalische vluchtelingen. Sinds 2004 is SONPPCAN ook in Nederland gevestigd. De organisatie vormt een Somalisch netwerk ter preventie van kindermishandeling en bescherming van kinderen tegen verwaarlozing. Universele mensenrechten, de rechten van vrouwen en kinderrechten, in het bijzonder die van vluchtelingenkinderen, staan centraal.

SONPPCAN zet allerlei middelen in om kinderrechten te verbeteren, van projecten tot lobby en werkt nauw samen met allerlei organisaties en instanties die een rol spelen bij de bescherming van kinderen. Ook is SONPPCAN vraagbaak voor zowel ouders als maatschappelijke organisaties en Nederlandse overheden.

Actueel

Vragenlijst: keuzevrijheid
Vanaf 21 maart start er een nieuwe campagne vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en haar samenwerkingspartners. Deze campagne heet ‘praten over jouw keuzes’ en gaat over keuzevrijheid  |  lees meer »

meer nieuws »

Projecten & Activiteiten

Barbaarin: Somalische kinderen in de knel
Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen en vinden opvoeden in Nederland lastig. Hun kinderen hebben ondertussen moeite met het leven tussen twee culturen. Daarom heeft Stichting SONPPCAN project Barbaarin ontwikkeld, ee...  |  lees meer »

meer projecten »

Video