SONPPCAN Child Rights
nl

SONPPCAN Projecten: Opvoeden en Vluchtelingen


De meeste kinderen in Nederland zijn gepland en gewenst. De zorg voor deze gewenste kinderen is voor veel ouders zwaar. Niet alleen omdat ze een driedubbele taak in het leven te vervullen hebben (opvoeden, relatie, werk), maar ook omdat ze het zo ontzettend graag goed willen doen. Maar hoe doe je het als ouder 'goed'?

En hoe combineer je de Nederlandse opvoeding en het opvoeden in Nederland met culturele waarden en normen? En verhoudt zich dat tot de rechten van kinderen? Dat staat centraal binnen deze projecten over opvoeding.

Wat betekenen kinderrechten voor ouders?
Het kinderrechten verdrag in Nederland. Wat betekent dat conreet voor ouders? Hoe komt je kind tot zijn recht?

  • Kan je kind zijn recht halen als dat nodig is.
  • En weet jij als ouders wat het verdrag je kind biedt?

Deze en meer vragen komen op deze pagina's aan bod.

Wat verstaan we onder een goede opvoeding?
De meeste kinderen in Nederland zijn gepland en gewenst. De zorg voor deze gewenste kinderen is voor veel ouders zwaar. Niet alleen omdat ze een driedubbele taak in het leven te vervullen hebben (opvoeden, relatie, werk), maar ook omdat ze het zo ontzettend graag goed willen doen. Maar hoe doe je het als ouder 'goed'?

Ontwikkeling van een kind niet alleen thuis maar ook op school
Alle kinderen die in Nederland wonen of verblijven moeten vanaf hun vijfde jaar naar school. Ze moeten tenminste twaalf haar volledig onderwijs volgen of tot en met het schooljaar waarin ze zestien worden op school zitten. Daarna moeten ze nog een jaar lang minimaal twee dagen per week naar school. De leerplichtwet bepaalt ook dat ouders en kinderen vanaf twaalf jaar een boete kunnen krijgen als kinderen langdurig spijbelen.

Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen
Wat hoort er meer bij elkaar dan kinderen en spelen? Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Zeker als dat buiten kan. Nederland verliest echter steeds meer ruimte aan bebouwing en verkeer en dus wordt het steeds lastiger voor kinderen om zelfstandig buiten te spelen.

Communicatie is het sleutelwoord tot oplossen van problemen
Communicatie is het sleutelwoord als het gaat om het oplossen van een probleem. Of zich dat nou in het bedrijfsleven of in relaties voordoet. Des te vreemder is het dat communiceren niet bovenaan de lijst 'aan te leren vaardigheden' staat bij het opvoeden van kinderen. Voor ouders zelf, als opvoeder, maar ook om het kinderen zo vroeg mogelijk bij te brengen.

Kinderen kunnen op verschillende manieren in de problemen komen
De meeste kinderen groeien 'als vanzelf' op. Natuurlijk is er met ieder kind wel eens iets aan de hand, maar na zo'n hobbel kan een kind gewoon verder met zijn leven. Helaas is dat niet altijd zo en als opvoeder kun je daar vroeg of laat mee worden geconfronteerd.

Veel ouders stuiten op moeilijkheden tijdens het grootbrengen van hun kinderen
Roze wolken, blakende baby's, blije ouders: oké ze zijn er, maar soms gaat het anders. Veel ouders stuiten op moeilijkheden tijdens het grootbrengen van hun kind. Die problemen kunnen met henzelf of met hun relatie te maken hebben.

Ook kinderen maken zich soms schuldig aan delicten
Diefstal, straatroof, verkrachting, inbraak, moord. Niet echt dingen waarbij je meteen aan kinderen denkt. Toch maken ook zij zich schuldig aan dit soort ernstige delicten. Vaak is dat niet het eerste wat een jeugdige doet, maar begint het met kleine vergrijpen.

Kinderen hebben het recht hun eigen mening over een godsdienst te ontwikkelen
Als je zelf actief gelovig bent is de kans groot dat je je kind in dat geloof wilt opvoeden. Islamitisch, joods, christelijk of wat dan ook. Pas op het moment dat je kind eigen gedachten en ideeën krijgt over wat en hoe hij wil geloven, kan het gebeuren dat die niet stroken met wat jij voor hem in petto had.

Als je de wereld wilt ontdekken moet je niet door ziekte worden gehinderd
Het klink wat suf, maar de uitspraak dat gezondheid het allerbelangrijkste is, is een waarheid als een koe. Dat geldt misschien nog wel meer voor kinderen dan voor volwassenen: als je de wereld wilt ontdekken, moet je niet worden gehinderd door zieke onderdelen.

Actueel

Vragenlijst: keuzevrijheid
Vanaf 21 maart start er een nieuwe campagne vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en haar samenwerkingspartners. Deze campagne heet ‘praten over jouw keuzes’ en gaat over keuzevrijheid  |  lees meer »

meer nieuws »

Projecten & Activiteiten

Barbaarin: Somalische kinderen in de knel
Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen en vinden opvoeden in Nederland lastig. Hun kinderen hebben ondertussen moeite met het leven tussen twee culturen. Daarom heeft Stichting SONPPCAN project Barbaarin ontwikkeld, ee...  |  lees meer »

meer projecten »

Video