SONPPCAN Child Rights
so
nl

SONPPCAN Projecten: Barbaarin

“Somalische kinderen in de knel”

Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen en vinden het lastig om op te voeden in Nederland. Ze maken weinig of geen gebruik van de bestaande zorg-en hulpinstellingen bij opvoedproblemen. Als ze wel gebruik maken van deze voorzieningen, gaat het meestal om gedwongen hulpverlening.

Hun kinderen hebben ondertussen moeite in het leven tussen twee culturen. Thuis worden Somalische normen en waarden gehanteerd, terwijl de maatschappij uit gaat van de Nederlandse normen en waarden. Dit alles zorgt regelmatig voor spanningen en irritaties, zowel binnen gezinnen als in de samenwerking met scholen en instellingen.

Daarom heeft Stichting SONPPCAN het project Barbaarin ontwikkeld. Barbaarin is een preventief interventieprogramma voor Somalische ouders in eigen taal en cultuur.

Binnen Project Barbaarin staat centraal het vergroten van vaardigheden en kennis over de opvoeding in Nederland en hoe dit zich verhoudt tot de Somalische manier van opvoeden. Daarbij vervult SONPPCAN een brugfunctie tussen Nederlandse zorginstellingen en Somalische ouders. Het is een project dat de opvoeding van Somalische kinderen voor Somalische ouders gemakkelijker maakt. SONPPCAN voert het project uit in samenwerking met Somalische organisaties en Wegwijzer opvoedadvies.

Bekijk de flyer van het Barbaarin project

Actueel

Vragenlijst: keuzevrijheid
Vanaf 21 maart start er een nieuwe campagne vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en haar samenwerkingspartners. Deze campagne heet ‘praten over jouw keuzes’ en gaat over keuzevrijheid  |  lees meer »

meer nieuws »

Projecten & Activiteiten

Barbaarin: Somalische kinderen in de knel
Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen en vinden opvoeden in Nederland lastig. Hun kinderen hebben ondertussen moeite met het leven tussen twee culturen. Daarom heeft Stichting SONPPCAN project Barbaarin ontwikkeld, ee...  |  lees meer »

meer projecten »

Video