SONPPCAN Child Rights
nl

SONPPCAN Projecten: Taboe Doorbreken

“Project Ik ben van mij - Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen”

Onder de titel 'Ik ben van mij' startte in oktober een unieke samenwerking tussen Somalische, traditioneel-christelijke en Chinese jongeren.

Binnen dit project maken zij taboeonderwerpen in hun gemeenschappen bespreekbaar onder leeftijdsgenoten. Doel is om daarmee een mentaliteitsverandering op gang te brengen, zodat individuen zelf keuzes in hun leven kunnen en mogen maken.

De taboeonderwerpen die jongeren aankaarten verschillen:

  • Bij Chinezen gaat het om de hoge prestatiedruk die ouders hun kinderen opleggen omwille van eer en status.
  • Bij orthodox-christelijke en evangelische jongeren is het seksueel misbruik.
  • Bij Somalische jongeren ligt de focus op meerdere taboes, namelijk eergerelateerd geweld, huwelijksdwang (en –gevangenschap) en achterlating.

Alle drie de jongerengroepen stellen ook het taboe op homoseksualiteit in hun gemeenschap aan de orde.

MOVISIE werkt in dit project samen met SONPPCAN (Somali Network for the Prevention & Protection Against Child Abuse & Neglect), CJO (Chinese Jongeren Organisatie) en WiS (Weerbaar in Seksualiteit).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) financiert het project. Zij wil daarmee de beweging naar emancipatie en mentaliteitsverandering in traditionele gemeenschappen ondersteunen en de zelfbeschikking van individuen bevorderen.

Methode: Rolmodellen
In het project gaan jongeren zelf met leeftijdsgenoten aan de slag om een veranderingsbeweging op gang te brengen.

Vijf jongeren uit iedere gemeenschap volgde een training om daarna als vrijwillige 'peer-educator' (jongeren-trainers afkomstig uit de doelgroepen) aan de slag te kunnen.

Zij zijn vervolgens een rolmodel voor andere jongeren en ze organiseren zelf activiteiten om het gesprek over de taboes op gang te brengen, op een manier die bij henzelf en bij jongeren uit hun gemeenschap past. Dat kan van alles zijn: discussiebijeenkomsten, stands op festivals, spreekbeurten op school, samen een kunstwerk maken, etc. De jongeren maken tevens voorlichtingsmaterialen (kaarten, posters, etc.) en lanceren een landelijke sociale media campagne met Facebook in een centrale rol.

Inktvlek
Deze werkwijze sluit aan bij de succesvolle WE CAN Young (WCY) campagne om seksuele weerbaarheid te bevorderen: http://www.wecanyoung.nl.

Het unieke is dat de peer-educators niet alleen jongeren voorlichten, maar hen ook activeren en mobiliseren om vervolgens zelf andere jongeren en volwassenen te overtuigen van de boodschap. Dat werkt als een inktvlek binnnen de gemeenschappen, steeds meer mensen raken erbij betrokken.

De Chinese en Somalische organisaties haken hun campagne aan bij WCY. Zo ontstaat een beweging die niet meer te stoppen is, ook niet als het project is afgelopen. Een beweging waarin iedere individu de mogelijkheid heeft om zelf te beslissen over het eigen lijf, seksualiteit, liefde en relaties. Een beweging vanuit jonge mensen die de gemeenschap beïnvloedt. Een beweging die cross-cultureel is, die als een kameleon in iedere culturele groep andere kleuren aanneemt en daarmee aansluit bij gebruiken en tradities, maar die tevens zeer duidelijk is over haar boodschap: 'Ik ben van mij'.

Zelfbeschikking
Het project is onderdeel van een groter landelijk project van het ministerie van SZW om het recht op zelfbeschikking te bevorderen. Hieraan werken meerdere (migranten)organisaties mee in verschillende culturele en religieuze gemeenschappen. Het project loopt van september 2013 tot 31 december 2014.

Actueel

Vragenlijst: keuzevrijheid
Vanaf 21 maart start er een nieuwe campagne vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en haar samenwerkingspartners. Deze campagne heet ‘praten over jouw keuzes’ en gaat over keuzevrijheid  |  lees meer »

meer nieuws »

Projecten & Activiteiten

Barbaarin: Somalische kinderen in de knel
Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen en vinden opvoeden in Nederland lastig. Hun kinderen hebben ondertussen moeite met het leven tussen twee culturen. Daarom heeft Stichting SONPPCAN project Barbaarin ontwikkeld, ee...  |  lees meer »

meer projecten »

Video